68%
تخفیف

انتخاب ویژگی با یادگیری عمیق

بدون امتیاز 0 رای
انتخاب ویژگی چیست؟ مساله انتخاب ویژگی، یکی از مسائلی است که در مبحث یادگیری ماشین و همچنین شناسائی آماری الگو…
120,000 تومان 39,000 تومان

انتخاب ویژگی با الگوریتم های فراابتکاری

بدون امتیاز 0 رای
انتخاب ویژگی یا Feature Selection ؟ برای مساله انتخاب ویژگی، راه حلها و الگوریتمهای فراوانی ارائه شده است که بعضی…
10,000 تومان
61%
تخفیف

استخراج ویژگی از تصاویر با یادگیری عمیق

بدون امتیاز 0 رای
استخراج ویژگی ؟ هدف استخراج ویژگی این است که داده‌های خام به شکل قابل استفاده‌تری برای پردازش‌های آماری بعدی درآیند.…
100,000 تومان 39,000 تومان