61%
تخفیف

پیاده سازی الگوریتم های سیستم های توصیه گر

بدون امتیاز 0 رای
معرفی سیستم های توصیه گر ؟ سیستم های توصیه گر، سیستم هایی هستند که می خواهند براساس اطلاعات کاربر جاری…
100,000 تومان 39,000 تومان
61%
تخفیف

آموزش کامل سیستم های توصیه گر

بدون امتیاز 0 رای
معرفی سیستم های توصیه گر ؟ پیشنهاد دادن به صورتی مطابق سلایق کاربر باشد، بر عهده سیستم‌های توصیه گر است.…
100,000 تومان 39,000 تومان