طبقه بندی  :

 • مهم ترین مساله دنیا که بشر با ان سرو کار دارد.
 • نتیجه گیری های مهمی که از مشاهدات و داده های جمع آوری شده صورت میگیرد.
 • فرآیند کلی استخراج دانش از داده است.
 • یکی از مباحث مهم در بحث داده کاوی(Data Mining) محسوب میشود.

در واقع مسأله طبقه بندی، یک مسأله یادگیری نظارت شده است.


طبقه بند نایو بیز – naïve bayes  :

 • یک طبقه بند آماری است.
 • برمبنای احتمال وقوع یا عدم وقوع یک ویژگی عمل میکند.
 • کل داده ها از هم مستقل هستند.وهیچ وابستگی باهم ندارند.
 • برای دادهای با حجم بالا هم مناسب است.
 • کارایی خوبی در طبقه بندی دادها دارد.
 • تعداد پارامترهای کمی دارد .(مزیت)

طبقه بند    :  support verctor mashin  – svm

 • هدفش بیشینه کردن فاصله بین دو بردار مماس بر کلاس هاست.
 • از توابع کرنل برای نگاشت به فضای بالاتر استفاده میکند.
 • بیشتر برای حالت دو کلاسه استفاده میشود.
 • برمبنای معادله لاگرانژ است.
 • دچار over fiting نمیشه.قابلیت تعمیم بالایی دارد.
 • مناسب برای جاهایی که دقت خیلی زیاد لازم است.
 • مناسب برای داده ای با ابعاد بالا
 • Generalization خیلی خوبی دارد.
معایب SVM  :
 • عدم قطعیت در تعیین تابع کرنل
 • محاسبات پیچیده و زمان بر
 • حافظه زیادی اشغال میکند.
 • برای داده های پیوسته سازگار نیست و باید تبدیل صورت گیرد.
 • بیشتر برای حالت دو کلاسه استفاده میشود.

طبقه بند شبکه عصبی- (MLP-neural network) :
 • Mlp جز رایج ترین نوع شبکه عصبی است.
 • جز شبکه های پیشخور هستند.
 • با انتخاب تعداد لایه ها و نرونهای لایه مخفی میتواند به دقت بسیار بالای برسد.
 • متداول ترین الگوریتم یادگیری این شبکه ها الگوریتم پس انتشار خطا است.
 • هدف : تعادل بین قابلیت یادگیری و تعمیم است.
 • زمان اموزش : وابسته به میانگین مربعات خطا
معایب شبکه عصبی :
 • عدم قطعیت در تعیین… تعداد لایه ها..تابع فعالسازی…الگوریتم یادگیری
 • محاسبات پیچیده و زمان بر
 • حافظه زیادی اشغال میکند.
 • پارامترهای زیادی دارد.

طبقه بند درخت تصمیم-Desition Tree  :

 • برای حالتی که تعداد کلاسها زیاد باشد مناسب است.
 • حساسیت کمتری به نویز دارد.
 • بر مبنای مقایسه از ریشه به پایین حرکت میکند.و کلاسهای نامناسب را حذف میکند.
 • برای مشخص کردن نرخ دسته بندی هر ویژگی از IG استفاده میکند.
 • یک رویکرد منطقی دارد.و از ترکیبات عطفی و فصلی استفاده میکند.
 • نیاز به تنظیم پارامتر ندارد.و یک روش غیر پارامتری است.

هدف ان ساخت درخت با کمترین ارتفاع است.

معایب Desition Tree :
 • پیچیدگی مکانی الگوریتم زیاد است.
 • انعطاف پذیری کمی دارد.
 • ممکن است به کلاس مدنظر همگرا نشود.
 • ارتفاع درخت زیاد شود.و پیچیدگی زمانی ان زیاد شود.

طبقه بند نزدیک ترین همسایه – KNN  :

 • یکی از ساده ترین و سریعترین طبقه بندها است.
 • با توجه به معیار فاصله و میزان شباهت به همسایه ها طبقه بندی را انجام میدهد.
 • K نزدیکترین همسایه به نمونه جدید را پیدا میکند.و با توجه به k همسایه تصمیم گیری میکند.
 • معیارهای فاصله (فاصله اقلیدسی – مانهاتان – minkowski)
 • انتخاب درست پارامتر k خیلی مهم است..

ترکیب طبقه بندها(Combaining classifier) :

روش های مختلفی برای ترکیب طبقه بندها وجود دارد :

 • میانگین گیری
 • رای گیری اکثریت
 • boosting
 • adaboost
 • Bagging

هدف از این پروژه

هدف از این پروژه پیش بینی نمرات  دانشجویان  بر اساس نمرات دروس دانشجو طی ترم 1 تا 3 است . که برای این کار از اغلب طبقه بندهای مهم استفاده شده و معایب و مزایای هر طبقه بند به صورت مجزا روی این پروژه به طور کامل ارزیابی شده است. و در انتخاب دروس دروسی که اهمیتی بیشتری دارند برای پیش بینی نمرات دانشجویان استفاده شده است. برای هر طبقه بند کلیه پارامترهای طبقه بند را تغییر داده ایم و نتایج حاصل را با هم مقایسه کردیم. شاید بتوان گفت کاملترین پروژه در زمینه پیش بینی  نمرات است. که با  متلب کدنویسی شده است که بسته به نیاز می توانید هر کدام را دانلود کنید . و حاوی داکیومنت کامل و خروجی های هر طبق بند همراه دیتاست مورد استفاده است .جزئیات انجام شده و ویژگی های مورد استفاده در زیر بخش بندی شده است.

بیان مساله :

الگوریتم هوشمند انتخاب واحد و پیش بینی نمرات :

هدف : پیش بینی نمرات هر درس   فرد و معدل فرد بر اساس نمرات ترم 1-3

دروس انتخاب شده برای آموزش :

 • شامل دروس ماقبل درس مورد نظر باشند.
 • بیشترین میزان همبستگی را با درس مورد نظر داشته باشند.

طبقه بندهای استفاده شده :

 • Naïve bayes
 • Suppor vector mashin
 • NeuralNetwork
 • Decision Tree
 • KNN
 • Combaining classifier

در راستای بهبود پیش بینی نمرات ما برای هر کدام از طبقه بندها یکسری عملیات مختلف را انجام داده ایم که برای هر طبقه بند به شرح زیر است:

راهکارهای بهبود نتایج برای طبقه بند   : NAÏVE BAYES
 • حذف داده های پرت
 • عملیات پیش پردازش (pca – svd- transformation)
 • انتخاب ویژگی با الگوریتم کلونی مورچگان(feature selection)
راهکارهای بهبود نتایج برای طبقه بند   SVM:
 • انتخاب ویژگی با الگوریتم کلونی مورچگان
 • عملیات پیش پردازش (pca – svd- transformation)
 • عملیات CossValidation
 • تغییر تابع کرنل :
  • کرنل خطی
  • کرنل polynomial  درجه 2
  • کرنل polynomial درجه 5
  • کرنل rbf
  • کرنل rbf_sigma
  • کرنل mlp

بهترین رویکردها برای این داده ها با طبقه بند SVM :

 • انتخاب ویژگی با تعداد مشخص 200 داده خوب
 • عملیات CROSS VALIDATIIN روی داده ها
 • OUTLIER REMOVAL
 • استفاده از کرنل polynomial درجه 5
راهکارهای بهبود نتایج برای طبقه بند   ANN  :
 • انتخاب ویژگی با الگوریتم کلونی مورچگان
 • پیش پردازش دادها (pca – svd – transformation)
 • تغییر تعداد نرونهای لایه مخفی
 • تغییر تعداد لایه های مخفی
 • تغییر تابع فعالسازی نرون های لایه مخفی
 • تغییر نوع الگوریتم یادگیری
  • Gradient descent
  • Gradient descent with momentum
  • Gradient descent with adaptive learning rate
  • Levenberg-Marquardt
  • Quasi-Newton
  • Conjugate gradient
بهترین رویکردها برای این داده ها با طبقه بند شبکه عصبی mlp :
 • انتخاب ویژگی با تعداد مشخص 200 داده خوب
 • عملیات فشرده سازی و کاهش بعد
 • حذف داده های پرت
 • تعداد نرونهای لایه مخفی 30 عدد باشد.
 • تعداد لایه های مخفی 3 عدد باشد.
 • تابع فعالسازی لایه ها ‘tansig‘ باشد.
راهکارهای بهبود نتایج برای طبقه بند  Decision Tree  :
 • انتخاب ویژگی با الگوریتم کلونی مورچگان
 • CrossValidation
 • فشرده سازی و کاهش بعد
 • حذف داده های پرت
راهکارهای بهبود نتایج برای طبقه بند   KNN  :
 • انتخاب ویژگی با الگوریتم کلونی مورچگان
 • پیش پردازش (فشرده سازی و کاهش بعد ..حذف داده پرت….تبذیل دادها )
 • CrossValidation
 • تنظیم بهترین شعاع همسایگی k
 • نکته : انتخاب درست پارامتر k خیلی در نتیجه میتواند تاثیر گذار باشد.
بهترین رویکردها برای این داده ها با طبقه بند KNN :
 • انتخاب ویژگی با تعداد مشخص 200 داده خوب
 • عملیات CROSS VALIDATIIN روی داده ها
 • OUTLIER REMOVAL
 • فشرده سازی و کاهش بعد
 • انتخاب شعاع همسایگی K==5
قابلیت های پروژه
مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انتخاب واحد هوشمند و پیش بینی نمرات”