81
دوره
226
دانشجو
8
مدرس
1098
کاربر

دسته بندی آموزش ها

پردازش تصویر:

زمان باقیمانده تخفیف ها روی محصولات

پردازش متن:

نظرات کاربران

داده کاوی:

12 ساعت
10
400,000 79,000 تومان
11 ساعت
22
400,000 79,000 تومان
3
100,000 39,000 تومان
8 ساعت
5
100,000 49,000 تومان