کاربر گرامی به "بیگ لرن" خوش آمدی...

مرجع آموزش هوش مصنوعی

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش

دسترسی همیشگی

قابل استفاده در تمام دستگاه ها

اساتید تایید شده

امکان بازگشت وجه

ارتباط با اساتید

پردازش تصویر و ویدئو

طبقه بندی محصولات غذایی با یادگیری عمیق
54%
تخفیف
65,000 تومان 30,000 تومان
65%
تخفیف
50%
تخفیف
70,000 تومان 35,000 تومان
61%
تخفیف
90,000 تومان 35,000 تومان
68%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
مدرس : بیگ لرن
120,000 تومان 38,000 تومان
61%
تخفیف
90,000 تومان 35,000 تومان
56%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
مدرس : بیگ لرن
80,000 تومان 35,000 تومان
65%
تخفیف
100,000 تومان 35,000 تومان

داده کاوی

100%
تخفیف
400,000 تومان – رایگان!
طبقه بندی متن با یادگیری عمیق
61%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
مدرس : بیگ لرن
90,000 تومان 35,000 تومان
65%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
مدرس : بیگ لرن
100,000 تومان 35,000 تومان
56%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
مدرس : بیگ لرن
80,000 تومان 35,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره پاییزه

ثبت نام زود هنگام!

سیستم های توصیه گر

68%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
مدرس : بیگ لرن
120,000 تومان 38,000 تومان
10,000 تومان
65%
تخفیف
100,000 تومان 35,000 تومان
61%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
مدرس : بیگ لرن
100,000 تومان 39,000 تومان

بررسی گرامری و سرقت ادبی متون

رایگان!
25%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
مدرس : بیگ لرن
40,000 تومان 30,000 تومان
57%
تخفیف
70,000 تومان 30,000 تومان